27 do 1 czyli przyczynek do wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej (2 kadencja).

W kontekście odświeżanego co jakiś czas „sukcesu Polski” w postaci wyboru D.Tuska na szefa Rady Europejskiej, chcemy przytoczyć list pewnej wybitnej Niemki poruszający sprawę sąsiedzkich stosunków z Polską.

„Proponuję Waszej Wysokości takiego z Piastów, który będzie bardziej niż inni nam zobowiązany za to, cośmy dla niego uczynili. Jeśli Wasza Wysokość wyrazi zgodę, proponuję stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego z następujących powodów: ze wszystkich pretendentów do korony, on ma najmniejsze możliwości jej otrzymania, tak więc w następstwie będzie miał zobowiązania w stosunku do tych, z rąk których ją otrzymał”.

Autorką listu była caryca Katarzyna II Wielka, a adresatem król Prus Fryderyk II również Wielki.

Prof. Serczyk, z którego pracy poświęconej cesarzowej zaczerpnęliśmy treść owego listu pisze dalej:

„Fryderyk śpiesznie wyraził zgodę na tę propozycję, rozkazując swemu posłowi w Warszawie ścisłe współdziałanie z ambasadą rosyjską. Ponad głowami Polaków, obydwie strony zastanawiały się nad ich dalszym losem, świadcząc sobie przy okazji drobne uprzejmości”.

Historia magistra vitae est…

3 myśli nt. „27 do 1 czyli przyczynek do wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej (2 kadencja).

Komentarze są wyłączone.