J.Kaczyński o bracie: „…pierwszy niekomunistyczny prezydent po 1989r.”

Kacz_z_LogoRedakcja OKO.press rozprawia się ze słowami Jarosława Kaczyńskiego, który o tragicznie zmarłym prezydencie Lechu Kaczyńskim powiedział: „…jako pierwszy spośród polskich głów państwa po 1989 roku nie był w żaden sposób związany z poprzednim systemem (…).”

Jak pisze autor artykułu, nie ulega wątpliwości iż W.Jaruzelski oraz A.Kwaśniewski byli powiązani ze strukturami PRL, jednak włączanie do tego grona Lecha Wałęsy jest nadużyciem.

Pan Adam Leszczyński wspomina co prawda, iż Wałęsa współpracował z komunistycznymi służbami, co opisali w swojej powszechnie potępionej pracy historycy Cenckiewicz i Gontarczyk, a co znalazło swoje potwierdzenie w dokumentach gen.Kiszczaka.

Nie uprawnia to jednak Jarosława Kaczyńskiego do formułowania przytoczonego na wstępie wniosku, tym bardziej, iż nie ma pisemnych dowodów na wywieranie wpływu poprzez „kwity Wałęsy” na postępowanie byłego przywódcy Solidarności w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

W kontekście prezydentury Lecha Kaczyńskiego autor pisze „…nie był wprawdzie związany politycznie z reżimem, ale też nie był represjonowanym opozycjonistą(…)”, co dowodzi jego znikomej roli w szeregach Solidarności. „W rolę opozycjonisty wszedł wyraźniej przy Okrągłym Stole, gdzie uczestniczył także w rozmowach w wąskim gronie w Magdalence.”

Potwierdzeniem marginalnej roli L.Kaczyńskiego w 1989 r. są zdjęcia z prowadzonych rozmów, na których na próżno go szukać obok przywódców opozycji i komunistycznych dygnitarzy.

(Na takich zdjęciach nie znajdziemy L.Kaczyńskiego)

magdalenka1

Nie sposób nie zgodzić się również ze zdaniem: „Trudno byłoby znaleźć ślady powiązań Bronisława Komorowskiego z systemem PRL…”. Słabą poszlaką jest głosowanie przez byłego prezydenta, wraz z posłami SLD i jako jedynego posła PO,  przeciwko rozwiązaniu WSI.

Skończonym chamstwem jest zaś przytaczanie jako dowodu powiązań faktu, iż małżonka byłego prezydenta „…jest córką Jana Dziadzi (1925-1980) i ocalonej z Holokaustu Józefy z domu Deptuły(…). Oboje byli pracownikami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem Spraw Wewnętrznych…”.

Redakcja.

Jedna myśl nt. „J.Kaczyński o bracie: „…pierwszy niekomunistyczny prezydent po 1989r.”

Komentarze są wyłączone.